Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Zbor občanov

Zbor_obcanov_Hrvatini

Kot napovedano smo imeli v Kulturnem domu v Hrvatinih v petek, 1 .4 .2016, napovedani dve zborovanji. Sprva se je ob 17. uri začel zbor občanov, ki ga je sklical župan mestne občine Koper, Boris Popovič. Na zborovanju se je zbralo nekaj več kot 100 krajanov, župan mestne občine Koper s svetovalci in podžupanoma. Strah, da bi se zborovanja udeležilo večje število občanov, ki hkrati ne bi bili krajani Hrvatinov, je bil odveč. Zborovanju so prisostvovali tudi predstavniki hrvatinske Civilne iniciative.

PodžupaZbor_obcanov_Hrvatini_2n mestne občine Koper, g. Alberto Scheriani, ki je vodil zborovanje, je takoj dal besedo krajanom. Slednji so izpostavljali svoje težave, ki jim jih kljub večletnemu trudu in številnim pozivom krajevni skupnosti, ni uspelo rešiti. Sledil je bolj ali manj političen nagovor župana, s katerim je znova poudaril vse dosežke svojega županovanja v preteklih letih. Na koncu je sicer krajanom dal tudi obljubo, da bodo dobili odgovore na njihova vprašanja in da bodo težave skušali tudi odpraviti.