Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Zbor krajanov

Zbor_krajanov_Hrvatini_1

Nekaj po 19. uri se je v Kulturnem domu v Hrvatinih začel dolgo pričakovani zbor krajanov. Zbralo se je precej večje število ljudi kot na predhodnem zboru občanov. Nekaj več kot 250 jih je bilo, vključno s člani in podporniki Civilne iniciative Hrvatini.

Na začetku smo bili priča nesoglasju med predsednikom krajevne skupnosti in člani civilne iniciative okoli predsedstva zbora, s čimer so nekateri pokazali, da so daleč od spravljivosti in sodelovanja, o katerih je bilo v preteklih tednih veliko govora. Nenazadnje je bilo opaziti, kako je nekaj ljudi zborovanje ob tem predčasno zapustilo. Po izvolitvi predsedstva zbora so prišle na vrsto štiri točke dnevnega reda. Ob tem velja poudariti zelo korektno in profesionalno vodenje zbora občinske svetnice ge. Polke Bošković.

Zbor_krajanov_Hrvatini

Po razpravi o problematiki preprodaje drog v kraju je bil sprejet sklep, ki zavezuje svet krajevne skupnosti, da poskrbi za večji nadzor s strani policijske postaje Koper. Formalnost, za katero je svet krajevne skupnosti (po pričevanju predsednika) v preteklosti že večkrat poskrbel, ki pa vsekakor ne bo rešila te velike težave za naše otroke.

Sledila je glavna točka dnevnega reda in o kateri se (po mnenju nekaterih) zadnji mesec že preveč govori − zloglasen posek platan. Po krajšem predavanju o ozonu, kisiku in fotosintezi je bil sprejet sklep, s katerim se obsoja dejanje sveta krajevne skupnosti. Nekaterim krajanom se zdi na novo zasajen črni istrski hrast ''eksotičen'' in nesprejemljiv, zato je bila predlagana premestitev le-teh na drugo lokacijo in ponovna zasaditev platan. Vsi prisotni so očitno sprejeli nerodno izjavo, da je črni hrast eksotično drevo, predvsem pa so pozabili, da bo presaditev prinesla nove (nepotrebne) stroške krajevni skupnosti. Svet krajevne skupnosti je tokrat dobil mandat civilne iniciative, naj nalogo opravi v 30 dneh.

Glede problematike osnovne šole je bilo ugotovljeno, da Osnovna šola Hrvatini do nadaljnega ostaja samostojna enota, sprejet pa je bil predlog, da krajevna skupnost in občina poskrbita za ustrezno opremljenost slednje z didaktičnimi pripomočki po vzoru ankaranske osnovne šole.

Prebivalec Kolombana, ki je bil prisoten na obeh zborovanjih, je izpostavil velik, če ne že največji problem krajanov Hrvatinov. To je problem onesnaževanja s strani železarne in sežigalnice v Trstu. Šele po njegovem vztrajanju je bil sprejet sklep, da se Krajevna skupnost ponovno posveti temu problemu.

Sledila je še razprava o problematiki pasjih iztrebkov. Vzdolž slemenske ceste naj bi se postavilo 4 zabojnike za pasje iztrebke oz. po en smetnjak v posameznem zaselku, predvsem pa se je apeliralo na lastnike psov, ki jih sprehajajo, da iztrebke vestno pobirajo. Za nesnago namreč ni kriv pes, ampak lastnik.

Predsedstvo zbora krajanov pričakuje ponoven sklic zbora krajanov septembra 2016 in poročanje sveta krajevne skupnosti o izvajanju sprejetih sklepov. Civilni iniciativi želimo, da bi uspeli pritegniti k svojemu delovanju še več krajanov, predvsem pa da bi se v kraju namesto zelenih listkov začelo dvigovati krampe in motike. Brez slednjega bo namreč v kraju težko prišlo do vidnejših sprememb.