Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Cerkev sv. Bride ali Brigite

Na vrhu hriba med Kolombanom in Hrvatini stoji cerkev sv. Brigite ali Bride. Gre za starodavno cerkev, ki so jo leta 1971 obnovili. V prezbiteriju je kamnit tabernakelj z napisom 1875 FF Crovatini (leta 1875 dali postaviti Hrvatini). Cerkev sv. Brigite je znana tudi kot srednjeveško počivališče romarjev, ki so potovali v Sveto deželo.

GPS koordinate: 45.588100, 13.751430

Kamnolomi

Miljski polotok gradijo menjujoče se plasti peščenjaka in laporja, tj. fliš oz. sovdan. Odložile so se iz kalnih tokov v sr. Eocenu.

Plitva lega blago nagnjenih, debelih plasti peščenjaka in nagel razvoj Trsta je sprožil odprtje številnih kamnolomov, katerih dejavnost je zamrla z vzpostavitvijo meje leta 1954.

V čelu Šuštarjevega kamnoloma se izloča lehnjak iz medplastovnega izvira.

Kamnolomarska pot

Kamnolomarska pot, po kateri so vozili kamenje po Miljskem hribu, Miljah in drugod.

Kaštelir

Kaštelir

GPS koordinate: 45.583235, 13.781276

Kostanj

Preko 5 m debel in 15 m visok mogočni domači kostanj je še zadnja priča pomena, ki so jih plodovi teh dreves imeli za prebitje zime do uvedbe krompirja.

Murva v Kolombanu

Murva v Kolombanu

Spraskana imena

Ostanki jugoslovanskih mejnih stražnikov (graničarjev): v peščenjak spraskana imena.

Stopnice v zidu

Stopnice v zidu iz peščenjaka na prehodu preko ježe z ene na drugo polico kulturne terase - kmetijstvo.

Suhogradne stavbe

Suhogradnja stavb z bloki iz peščenjaka. Iz te kamnine je tudi strešna kritina (skrle; primer poljske hišice) in erte (podpore) oken in vrat.

Šališ

Šališ – strme poti so tlakovali s pokonci postavljenimi ploščami peščenjaka.

GPS koordinate: 45.587200, 13.765480