Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Napovedan zbor občanov

Hrvatini_Kulturni_dom

Zbor občanov bo 1.4.2016 ob 17. uri v Kulturnem domu v Božičih. Pogovor naj bi tekel o zadnjih dogodkih v Hrvatinih ter o trenutni problematiki s katero se soočajo krajani. Zbor občanov je sklical župan mestne občine Koper, udeležijo pa se ga lahko vsi prebivalci občine. Istega dne, ob 19. uri, bo v Kulturnem domu tudi zbor krajanov.