Slider

Izjava za javnost

Hrvatini KS

KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Spoštovane krajanke in krajani ter občanke in občani Mestne občine Koper

Spodaj imenovani svetniki Krajevne skupnosti Hrvatini Vas obveščamo, da smo dne 8. 7. 2016  pristojnim podali NEPREKLICNO ODSTOPNO IZJAVO Z MESTA SVETNIKOV v Krajevni skupnosti Hrvatini.

S tem dejanjem smo na stežaj odprli vrata vsem Vam, ki nizate očitke o našem slabem delu v Svetu Krajevne skupnosti Hrvatini. Stopite korak naprej, pri volivcih v krajevni skupnosti dosezite konsenz in kot novi člani Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini, delo opravite bolje, kot smo to počeli mi.

Vsi podpisani svetniki smo bili na zadnjih lokalnih volitvah legitimno izvoljeni v svet krajevne skupnosti. Veliko nas ni bilo izvoljenih prvič. Slednje smo razumeli kot priznanje za delo, ki smo ga  opravili v preteklem obdobju, in kot podporo za delo v prihodnje – za dobrobit vseh občanov naše krajevne skupnost. Tudi svetniki, ki so bili prvič izvoljeni v svet krajevne skupnosti so delili naš entuziazem in voljo storiti več v korist nas vseh, ki tu živimo.

Dogodki v zadnjem letu so naše videnje in zagnanost za delo postavili na tako preizkušnjo, da smo se podpisani, po tehtnem premisleku, odločili nepreklicno odstopiti z mest svetnikov v naši krajevni skupnosti.

Različna mnenja, različni interesi, strah pred soočenjem različnih mnenj in pobud in strah pred delom niso bili razlogi, ki so nas privedli do odstopa. Vsako pobudo ali drugačno mnenje smo vedno dobronamerno sprejeli, se bili pripravljeni o zadevi pogovoriti, jo preučiti, sprejeti ali argumentirano zavrniti in za vse odločitve nositi tudi odgovornost.

Ali ni prav slednje temelj vsake demokracije?

Naš namen ni, da bi si s tem sporočilom pisali hvalospev. Vsak krajan naše skupnosti lahko vidi, kaj je bilo v zadnjem času narejeno, če le to želi. Prav tako ne zanikamo napak, če so bile le-te storjene. Vendar verjemite, spoštovane krajanke in krajani, nobena napaka ni bila storjena namenoma, s kakim drugim ciljem ali prikritim namenom, še manj pa po diktatu koga tretjega.

V zadnjem obdobju so nedemokratični pristopi nekaterih posameznikov v naši krajevni skupnosti dosegli tak obseg, da delo v svetu krajevne skupnosti ni več mogoče (osebni napadi, žalitve, neargumentirane obsodbe, včasih tudi prikrite ali celo odkrite grožnje posameznim članom sveta krajevne skupnosti, komuniciranje preko socialnih omrežij, skrivanje za psevdonimi, po naši oceni in mnenju zloraba domnevnih širših interesov krajank in krajanov za osebne interese, nesmiselna delitev  na NAŠE in VAŠE, na VI in MI …).

Ob dnevu državnosti, 25. 6. 2016, je bilo veliko povedanega o demokraciji. Prav zaradi izvajanja načela demokracije, ki ga člani sveta krajevne skupnosti razumemo v čistem pomenu besede, smo se odločili, da podamo nepreklicno odstopno izjavo z mest svetnikov Krajevne skupnosti Hrvatini. S tem bomo omogočili vsem tistim, ki odkrito ali prikrito kritizirajo naš način dela in rezultate, da stopijo v naše čevlje in pokažejo več, kakor je uspelo pokazati nam, ki odstopamo.

Vsem krajankam in krajanom in bodočim svetnikom, ki bodo demokratično izvoljeni v svet, sporočamo, da našo krajevno skupnost zapuščamo v dobri finančni kondiciji, z vsemi poravnanimi obveznostmi in z večjim delom neporabljenih sredstev od prodaje starega kulturnega doma.

Ob koncu se zahvaljujemo vsem krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti, ki so nam izkazali zaupanje in podporo ob izvolitvi in pri našem delu, kakor tudi kasneje, ko so se začeli izvajati pritiski in očitki na račun našega dela. Odločili smo se, »da izpraznimo t. i. dobro plačane fotelje«, saj nas k temu pozivajo naši kritiki in s tem  omogočimo delo tistim, ki menijo, da ga bodo opravljali bolje, kakor smo ga opravljali mi, ki odstopamo.

Še enkrat hvala za podporo, SREČNO HRVATINI.

Hrvatini, 11. 7. 2016

Nevij Kavrečič, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Alfred Štok , namestnik predsednika Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Majda Dejanović, članica Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Silvana Šavron, članica Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Marina Perenič, članica Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Nada Černe, članica Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Gianfranco Kozlovič, član Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

Ornelo Jerman, član Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini

David Apollonio, član Sveta Krajevne skupnosti Hrvatini