Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Zbor krajanov

Krajevna_skupnost_Hrvatini_3

Krajevna skupnost Hrvatini sklicuje ZBOR KRAJANOV za območje celotne Krajevne skupnosti Hrvatini.

Vabljeni torej vsi krajani v petek, 31.3.2017 ob 18. uri v dvorano kulturnega doma v Božičih.


Dnevni red:

1. Imenovanje organov zbora krajanov
2. Predstavitev dela sveta KS Hrvatini
3. Realizacija sklepov zbora krajanov z dne 1.4.2016
4. Pobude in mnenja krajanov

Predsednica sveta KS Hrvatini
Irena Muženič Balentič

Kulturni dom HrvatiniLa Comunità locale di Crevatini convoca L`ASSEMBLEA DEI CITTADINI per l`intero terriotorio della comunità locale di Crevatini.

Siete quindi invitati tutti i cittadini venerdi, 31.3.2017 nella sala dela casa di cultura di Bosici.


Ordine del giorno:

1. Nomina degli organi dell`assemblea
2. Presentazione del lavoro del consiglio della CL di Crevatini
3. Realizzazione delle decisioni dell`assemblea dei cittadini del 1.4.2016
4. Iniziative e opinioni dei cittadini

La presidente del consiglio della CL di Crevatini
Irena Muženič Balentič