Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Ureditev javne površine za potrebe krajanov ob cerkvi sv. Bride v Kolombanu

Sv.Brida_Hrvatini

Zaradi  pomanjkanja javnih  površin v  zahodnem  delu naše KS  (območje  Kolombana) smo naročili projektno zasnovo ureditve teh  površin ob cerkvi sv. Bride v Kolombanu.

Menimo, da je predstavljena zasnova z rešitvijo dovozne poti na  vzhodni strani,  parkiranje na severni strani cerkve in s prireditveno površino v JZ delu optimalna rešitev, ki bo služila obiskovalcem in krajanom za druženje,  kulturne in verske potrebe.

Na podlagi te zasnove  je locirana  trafo postaja, začasno stopnišče in uvoz.

Zasnovo je naročila in plačala KS Hrvatini in služi za predstavitev programa in za razgovore in uvrstitev v finančni plan proračuna MOK ali iskanja drugih  virov  financiranja.

Zaradi posegov soseda  v parcele, kjer je predviden javni prostor, je KS financirala postavitev lesene ograje.

Želimo si, da bi bil predstavljeni program čim prej realiziran.