Slider

Obisk predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Hrvatini_54

Krajane obveščamo, da sta v torek 14. 6. 2016 našo KS obiskala predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine območna enota Piran, ga. Daniela Tomšič in g. Bruno Purger.

 

 

S predsednikom sveta KS Nevijem Kavrečičem in predsednikom komisije za okolje in prostor Ornelom Jermanom  sta si ogledala zanimivosti naše KS:

- tipične vedute,
- pokopališči z nagrobnimi spomeniki,
- pralnice,
- šolo,
- cerkev sv. Bride,
- center Hrvatinov
- krajevne zanimivosti. 

Pogovor je tekel  tudi o arheoloških nahajališčih na našem območju in prezentaciji zanimivosti našega kraja. 

Gosta smo seznanili z obsegom naše krajevne skupnosti, zgodovino kraja, z značilnim pridobivanjem kamna in lokacijo starih kamnolomov v preteklosti in  novejšo zgodovino. Menimo, da sta si gosta z zanimanjem ogledala naš kraj. 

Namen obiska je bil, da predstavimo našo KS strokovnim zavodom in inštitucijam z našega območja. Skratka, hoteli smo širše predstavili krajevne  značilnosti, kar sta gosta z razumevanjem sprejela. Pričakujemo povratno strokovno gradivo zavoda,  v katerem bodo obravnavane  zanimivosti  z območja  naše KS.