Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Obvestilo krajanom

Svet KS seznanja krajane z naslednjimi dogodki in potrebnimi investicijami v našem kraju:

1. Odtujeni ( ukradeni ) jasmini na ekološkem otoku pri KD Božiči

Jeseni 2015 je za novi ekološki  otok v Božičih KS Hrvatini nabavila 12 kom jasminov, ki jih je posadil delavec, zaposlen preko javnih del in jih skrbno negoval, da so se rastline prijele.  Nekomu so bili jasmini tako všeč, da si je dva jasmina »sposodil« in tako KS oškodoval za nabavljene sadike in opravljeno delo zasaditve, negovanja in organiziranja dela.

(Pa naj kdo reče, da KS Hrvatini ni dobra blagovna znamka.)

2. Tudi kontejnerji za sveče so javno premoženje

Kontejner za sveče na južni strani pokopališča sv. Bride  v Hrvatinih je močno poškodovan. Glede na zaščitno lego kontejnerjev  za  podpornim zidom menimo, da ni vzrok poškodbe neurje,  ampak da  gre za »malo barabinstvo«.  Poškodba  bremeni  javna  finančna sredstva!

3. Obnova strehe mrliške vežice pokopališča Mihaela v Lovranu

Po lanski neprijetni ugotovitvi o poškodbi strehe mrliške vežice pokopališča sv. Mihaela v Lovranu smo organizirali in izvedli obnovo strehe. Iz priloženih fotografij je razvidna kronologija, obseg in vsebina obnove strehe. Del krajanov je imel pomisleke o racionalni izvedbi investicije. Vrednost izvršenih del, skupaj z DDV, je bila 18.795,33 €. Na podlagi priloženih fotografij si lahko krajani sami ustvarijo mnenje o upravičenosti pripomb.

Obenem želimo krajane obvestiti, da bomo investicijo krili iz kupnine starega kulturnega doma v Hrvatinih. Manjši del investicije krije tudi občina Ankaran.

4. Cesta v Božičih

V Božičih je ob zadnjem neurju 2. 6. 2016 prišlo do vdora meteorne vode iz lokalnega izpusta pod asfalt. Posledice spodkopane podlage so razvidne iz fotografij.  Za reševanje sanacije vozišča smo zaprosili Mestno občino Koper. Kakorkoli – tudi ta sanacija bo delno ali v celoti bremenila javna finančna sredstva.