Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož

Pod angloameriško upravo STO so v Božičih (kjer je sedanja šola) začeli graditi šolsko stavbo in jo končali leta 1953. O razvoju šole od ustanovitve pa do oktobra 1954, ni točnih podatkov. Po pripovedovanju domačinov je imela šola ob ustanovitvi en oddelek, nato pa se je postopoma razvijala in je pred 25. 10. 1954 imela 5 do 7 oddelkov. Kljub poskusom Zvezne vojaške uprave, da bi organizirali tudi slovensko šolo, je bila le-ta zaradi majhnega števila otrok kmalu ukinjena.


Osnovna šola Božiči je v šolskem letu 1962/1963 postala popolna osemletka. Kot podružnična šola se ji je priključila Osnovna šola Ankaran - Kolomban. Leta 1972 je bil šoli priključen vrtec, ki je bil do takrat pod upravo Ortopedske bolnice Valdoltra.

V letih 1979 - 1985 je bilo za šolo obdobje gradenj. Najprej so v omenjenem letu zgradili novo sodobno telovadnico, kasneje pa so adaptirali in dogradili šolo kot je ta še danes. 

Več info na spletni strani šole.