Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

IBK_Studio_logo

 

 

 

 

Sedež: Hrvatini 177/a, 6280 Ankaran
Pisarna: Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije
Termin sestanka po predhodnem dogovoru.

m: 051 413 158 | e: urska.ivancic@ibk-studio.si
m: 051 421 830 | e: dusan.ivancic@ibk-studio.si
t:  05 651 47 60 | e: info@ibk-studio.si
w: http://www.ibk-studio.si

 

Smo družinsko projektivno in svetovalno podjetje z bogatimi izkušnjami, ki nudi zainteresiranim naročnikom širok nabor storitev na področju urbanizma, arhitekture, 3D, gradbenih konstrukcij, projektnega inženiringa, projektantskega nadzora ter izdelave programov opremljanja stavbnih zemljišč. Od leta 2002 do 2013 smo delovali kot Inženirski biro Koper, Dušan Ivančič s.p. (kratko IBK) s sedežem v Hrvatinih in preimenovali v IBK Studio za projektiranje, Dušan Ivančič s.p.. Leta 2013 smo se preoblikovali v IBK STUDIO, projektiranje, urbanizem in svetovanje d.o.o. (kratko IBK STUDIO d.o.o.) in odprli poslovno enoto s pisarno na Škofijah (1. nadstropje v stavbi Zadružnega doma Škofije).

 

IBK STUDIO d.o.o. obsega:

  • celostno vodenje projekta in svetovanje v vseh fazah izdelave prostorske in projektne dokumentacije, kjer zagovarjamo inovativen in etičen pristop k reševanju strokovnih problemov.
  • urbanistično načrtovanje, kjer zagovarjamo trajnostni pristop glede izrabe zemljišč in umestitve objektov v prostor ob upoštevanju različnih lastniških razmerij ter javnih koristi.
  • arhitekturno projektiranje, kjer dajemo poudarek optimalni programski zasnovi stavb, skladnosti načrtov, novim tehnologijam, učinkoviti rabi energije in tržnim zakonitostim.
  • 3D predstavitve, vizualizacije in fotomontaže objektov za potrebe investitorja kot tudi širše javnosti, ki je zainteresirana za prikaz predvidenega posega v prostor.
  • projektiranje gradbenih konstrukcij.
  • izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč.
  • projektantski nadzor objekta.

Zagotavljamo celovito obravnavo, kjer ima investitor pravico in dolžnost, da v vseh fazah spremlja razvoj projekta in pri njem aktivno sodeluje. Zato zagovarjamo sodoben pristop k vodenju projekta, kjer ima faza skrbne proučitve projektne naloge in izdelave zasnove odločilen pomen za strokovno in kvalitetno izdelano projektno dokumentacijo s ciljem, da v največji meri zadostimo zahtevam in željam investitorja ob spoštovanju zakonodaje in etičnega kodeksa ravnanja. Vsakemu investitorju se individualno posvetimo od same priprave ponudbe do želene faze projektiranja, izgradnje stavbe itd.