Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Balinarski klub Hrvatini

O klubu

Skupina desetih ljubiteljev balinanja je 25. marca 1975 ustanovila Balinarsko društvo Graničar, ki se je kasneje preimenovalo v Balinarski klub Hrvatini, njen prvi predsednik pa je bil Feručo Ražman, ki je še danes aktiven igralec in najstarejši član aktualnega društva. Od deseterice so danes še živi: Feručo Ražman, prvi predsednik, je še vedno aktiven igralec prve ekipe, Darjo Vivoda tudi še aktivno igra za Modri val iz Kopra, ter Lucijan Lah st. in Dominik Gorup.

Zgodovina kluba iz Hrvatinov je bogata. Balinarji so najprej igrali na enosteznem igrišču ob bivši gostilni, nato pa so s prostovoljnim delom in osebnim prispevkom zgradili dvostezno igrišče na povzdignjenem prostoru nad sedanjim teniškim igriščem. Toda ves trud še vedno ni zadoščal strogim merilom krovnih organizacij.

Tako je bilo spet treba prijeti za lopate in delovne stroje. Trud je obrodil sadove leta 1997, ko so dokončali sodobno balinišče, takrat celo prvo štiristezno igrišče v Istri. Na igrišču so se redno dnevno družili številni člani, ekipa je nastopala v obalni ligi, in obstoječi skromni klubski prostor je sčasoma postal premajhen tudi za lastne potrebe. Po letu 2000 so stekle priprave za izdelavo nadstreška in obnovo strehe nad obstoječim objektom. Kasneje so potrebam balinarjev in obiskovalcev tekem prisluhnili v krajevni skupnosti in v neposredni bližini zgradili sanitarije s tuši. Dokončanje nadstreška je leta 2003 bistveno izboljšalo razmere za druženje balinarjev.

Članstvo kluba se je kmalu povečalo za 13 mladih fantov, ki so povečali konkurenco za uspešne nastope v obalni ligi, najboljši so se preizkusili tudi na državnem prvenstvu. Žal pa je interes mladih za zahteve tekmovalnega balinanja hitro upadel, tako da danes vodstvo nenehno išče njihove naslednike.

Zadnji dve leti sta za člane kluba zopet minili delovno, na starem igrišču je bilo namreč nemogoče odpraviti pomanjkanje prostora za nemoteno delo sodnika in sodelujočih ekip na tekmah. V razpravah, kje bi lahko zgradili novo, sodobno igrišče, ki bi končno zadostilo vsem pravilom, tudi mednarodnim, so balinarji prišli do zaključka, da bi bilo idealno balinišče zgraditi na bližnjem opuščenem igrišču, za dvema teniškima. Druge igre z žogo imajo namreč že nekaj časa novo domovanje na igrišču pod osnovno šolo v Božičih. Tako so v dogovoru z lokalno skupnostjo in člani teniškega kluba dozorele razmere za zamenjavo lokacije klubskih prostorov.

Balinarski klub Hrvatini ima končno sodobno igrišče, pravilnih mer in tudi prav je obrnjeno, ob njem pa je dovolj prostora za udeležence tekem in druge obiskovalce. Dograditev klubskih prostorov so finančno podprli v krajevni skupnosti, člani in drugi podporniki pa so pri ureditvi prispevali številne prostovoljne ure. Njihova naslednja skrita gradbena želja je nadkritje balinišča oziroma pridobitev sponzorja, ki bi pomagal postaviti pokriti objekt. Ta bi jim seveda omogočal vadbo čez vse leto.

Maja 2015 je balinarski klub Hrvatini praznoval 40 let delovanja. Ob obletnici je BK Hrvatini dobil tudi pomaljeno vodsvto, ki je z veseljem poprijelo za delo. Hrvatinski balinarji že dolgo uspešno sodelujejo s klubom iz sosednjih Milj, pozimi pa tudi vadijo v tamkajšnji ogrevani dvorani. Hrvatinski klub je v bogati zgodovini sodeloval na številnih turnirjih po Sloveniji, Italiji in Hrvaški, vsako leto pa v juliju organizirajo mednarodni turnir.

Balinarski klub Hrvatini

Predsednik kluba: Andrej Železnik
Tajnika kluba: Martin Poljak in Mitja Černetič
e-mail: bkhrvatini@gmail.com
tel.: 031 335 683