Hrvatini_6
Hrvatini_8
Hrvatini_9
Hrvatini_7

Društvo upokojencev Hrvatini

O društvu

Društvo upokojencev Hrvatini je bilo ustanovljeno leta 1979. Šteje približno 250 članov, kar je daleč največ med vsemi društvi v krajevni skupnosti. Nekateri člani društva upokojencev so seveda tudi člani drugih društev. Gre za starostno zelo raznoliko skupino, saj je najstarejši član star 90 let, najmlajši pa 55 let. Posledično so tudi potrebe, želje in interesi članov zelo različni. Nekateri med njimi so nastanjeni v domu upokojencev Koper. Vodstvo društva se trudi, da zadovoljuje potrebe vseh članov. Poleg tradicionalnih prireditev v kulturnem domu, piknikov na raznih lokacijah, številnih izletov se večkrat spomnejo tudi na najstarejše, ki se dogodkov ne morejo udeleževati. Slednje večkrat na leto obiščejo ter jih ob osebnih jubilejih in praznikih tudi obdarijo s praktičnimi darili.

 

Sodelovanje z drugimi društvi

Društvo upokojencev je glede sodelovanja z drugimi društvi v krajevni skupnosti zelo odprto društvo. Največ sicer sodelujejo s turističnim in kulturnim društvom, z italijansko skupnostjo in s prostovoljnim gasilskim društvom. Željo in potrebo po sodelovanju je večkrat izpostavil tudi svet krajevne skupnosti, ki enkrat letno skliče koordinacijski sestanek vseh društev, klubov in zavodov v krajevni skupnosti, kjer imajo možnost predstavitve in uskladitve svojih letnih aktivnosti. Člani društva upokojencev so leta 2015 skupaj s turističnim društvom poskrbeli za obnovo pešpoti Po stezah graničarjev (ki je del daljše poti Ivana Juga), v mesecu oktobru pa je turistično društvo po omenjeni poti organiziralo prvi pohod v spomin na Gregorja Abrama. S turističnim društvom tesno sodelujejo tudi pri vsakoletnem tradicionalnem martinovanju v kulturnem domu. Tukaj velja izpostaviti tudi nastop folklorne skupine Oljka, ki deluje v okviru kulturnega društva in večkrat popestri dogajanje na srečanjih društva upokojencev. Odlično je tudi sodelovanje s prostovoljnim gasilskim društvom saj njegovi člani večkrat priskočijo na pomoč, poleg tega pa redno posojajo klopi in mize za dogodke, ki jih prireja društvo upokojencev. Vsi člani gasilskega društva so tudi častni člani društva upokojencev. Z italijansko skupnostjo je sodelovanje najbolj izrazito meseca julija, ko ob prazniku Sv. Bride italijanska skupnost organizira tradicionalno srečanje kultur (slovenske, italijanske, hrvaške in madžarske).

Aktivnosti društva upokojencev Hrvatini

Društvo upokojencev Hrvatini organizira več tradicionalnih dogodkov. Vsako leto se 8. marca zberejo v kulturnem domu, kjer poteka občni zbor in praznovanje dneva žena. Po uradnem delu in večerji, ki jo pripravijo v bližnji restavraciji Jasna 2, sledi zabava ob glasbi in plesu. Najboljši v tekmovanju v štirih standardnih plesih prejme tudi lepo nagrado. Ob tem poteka tudi srečolov, za katerega prispevajo razne obalne organizacije in podjetja. Ne pozabijo pa niti na obdaritev žena z rožami in manjšim darilcem. Druga tradicionalna prireditev, ki ravno tako poteka v kulturnem domu, je martinovanje, ki ga vsako leto organizirajo 11. novembra. Članom društva upokojencev se pridružijo tudi člani turističnega društva. Sledi druženje ob glasbi, plesu in večerji. Tradicionalna sta postala tudi dva letna piknika, spomladanski in jesenski. Zbere se več kot 100 ljudi, ki se družijo v šotoru pred ankaransko cerkvijo, ob lepem vremenu pa na plaži pri sv. Katarini. Hrvatinski upokojenci pa so aktivni tudi na športnem področju, saj se redno udeležujejo spomladanskih in jesenskih športnih iger, ki jih prireja zveza društev upokojencev mestne občine Koper.

Tudi izleti so pomemben del dejavnosti društva upokojencev. V letu 2015 so jih organizirali kar 5. Gre za 2-3 dnevne izlete na katerih se je družilo več kot 250 udeležencev. V letu 2015 so tako organizirali izlete v Beograd (Novi Sad, Fruška gora), Benetke, Sarajevo, Salzburg in Dobrno. Člani društva imajo ob udeležbi na izletih posebne ugodnosti, saj se vodstvo vedno trudi najti najugodnejšo ponudbo glede na razmerje med ceno in kvaliteto izleta.

Društvo upokojencev je pobrateno z društvom upokojencev Kobilje (slovensko-madžarska meja). Srečujejo se enkrat letno, tako da se izmenjujejo pri organizaciji dogodka. V letu 2016 je organizator srečanja DU Kobilje. Srečanje bodo hrvatinski upokojenci izkoristili za dvodnevni izlet, predvidoma bodo prespali v Moravskih toplicah.

Vodstvo društva upokojencev Hrvatini

Vodsvo DU Hrvatini sestavlja 7 članski upravni odbor, med katerimi so tudi predsednik, podpredsednik, tajnica in blagajnik. Društvo upokojencev pa ima seveda tudi nadzorni odbor. Letna članira znaša 12 eur. Za vse informacije, predloge in vprašanja jim lahko pošljete e-pošto ali pa jih pokličete na spodnje telefonske številke.

Drustvo_upokojencev_1
Drustvo_upokojencev_6
Drustvo_upokojencev_5
Drustvo_upokojencev_3
Drustvo_upokojencev_2
previous arrow
next arrow

Društvo upokojencev Hrvatini

Hrvatini 148
6280 Ankaran

Predsednik društva: Željko Šafhalter

Telefon: 040 195 085 ali 051 359 676
e-pošta: drustvo.upokojencev@hrvatini.si